Energie hub, koppelkansen voor een duurzame toekomst

NAM is bezig met de toekomst, met een groene toekomst. Omdat het winnen van olie en gas eindig is, kijkt NAM naar welke rol ze kan spelen bij het winnen van duurzame energie.

Op verschillende plekken in Nederland liggen gaswinlocaties met bijbehorende infrastructuur om gas te kunnen transporteren.
Juist die al bestaande infrastructuur kan een rol spelen in het vervoeren of opslaan van duurzame energie (zon, wind, aardwarmte, etc.).

Om dit uit te leggen heeft NAM ons gevraagd een animatie te maken. Om burgers maar ook overheden te informeren over die mogelijkheden.
Met een mooie, eigentijdse 3D animatie als resultaat!

Heeft u ook een verhaal dat met de juiste kleur en impact verteld moet worden?

Bekijk ook deze producties:

We zijn trots te mogen werken voor: