Introductie Attentiegebieden

Om bij grote incidenten, zoals een brand of explosie, de veiligheid van mensen binnen in gebouwen te borgen, is in de Omgevingswet de term ‘aandachtsgebieden’ opgenomen. Dit gaat over te treffen maatregelen om de veiligheid te vergroten.
Voor mensen op buitenlocaties, zoals bij een festival, ontbrak tot voor kort zo’n afwegingskader. Totdat Brandweer Nederland het begrip ‘attentiegebieden’ introduceerde.

Het IFV vroeg ons om een uitleg-animatie.

Resultaat:
Een eigentijdse 3D animatie waarin verschillende werelden afwisselen. In een paar minuten worden beide begrippen duidelijk uitgelegd.

Heeft u ook een verhaal dat met de juiste kleur en impact verteld moet worden?

Bekijk ook deze producties:

We zijn trots te mogen werken voor: