Grootschalig onderhoud aan de Saffierflat

Christelijke woningstichting Patrimonium beheert veel huizen en flats in de stad Groningen. Veel mensen wonen daar met groot plezier. Om het woongenot te kunnen borgen, voert Patrimonium regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit. Zo ook bij de Saffierflat in Vinkhuizen.

Maar wat is nu een goede manier om bewoners te informeren over planning en eventuele hinder? Op welke manier creëer je draagvlak?

Die vraag werd bij ons neergelegd. Naast de welbekende brief in de bus leek het ons een goed idee om een vlotte animatie naar alle bewoners te mailen en ook direct een digitale oplossing te bieden waarmee bewoners hun medewerking kunnen doorgeven.

Zo gezegd, zo gedaan! De boodschap is in dit moderne jasje erg goed ontvangen.

Heeft u ook een verhaal dat met de juiste kleur en impact verteld moet worden?

Bekijk ook deze producties:

We zijn trots te mogen werken voor: