CSG Liudger – De Ring Praktijkonderwijs

CSG Liudger locatie De Ring in Drachten is dé locatie voor uitdagend praktijkonderwijs.

Dit is een vorm van voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12-18 jaar die worden voorbereid op een plaats op de arbeidsmarkt en/of doorstroom naar een mbo-opleiding op niveau 1 en 2. Bij locatie De Ring leren leerlingen door te doen. Dit in nauwe samenwerking met scholen en bedrijven. Er kan gekozen worden uit drie leerroutes: de schakelroute, de uitdagende route en de veilige route.

Heeft u ook een verhaal dat met de juiste kleur en impact verteld moet worden?

Bekijk ook deze producties:

We zijn trots te mogen werken voor: