Werkplekleren in de techniek

Onderstaande fondsen hebben afgelopen jaar de krachten gebundeld om het werkplekleren in de techniek te onderzoeken. Hoe staat het met leren en ontwikkelen in de technische branches? Hoe belangrijk is dat en aan welke criteria moeten worden voldaan om dit in de praktijk toe te passen?

De uitgeschreven aanbesteding (meer dan 15 deelnemende bedrijven!) is uiteindelijk gegund aan de coalitie tussen Triamfloat en Movere Media. De sterke combinatie van wetenschappelijke know how (TriamFloat) en een eigentijdse kijk op communicatie (Movere Media) was hierin doorslaggevend

Ervaringenclips en animatie:

Het wetenschappelijk onderzoek dat Triamfloat heeft uitgevoerd is het laatste half jaar in de praktijk getoetst bij 31 technische bedrijven. Om bedrijven in die technische branche te motiveren en inspireren om aan werkplekleren te gaan doen, hebben wij van 8 bedrijven korte films gemaakt over de ervaringen die tijdens de pilots zijn opgedaan. Door het hele land met de crew: 1 filmdag per bedrijf, leuke,korte interviews en sferische beelden van de werkvloer.

Ook terug te zien op het platform www.werkpleklerenindetechniek.nl

Heeft u ook een verhaal dat met de juiste kleur en impact verteld moet worden?

Bekijk ook deze producties:

We zijn trots te mogen werken voor: